Satış Öncesi Destek

Prolink katma değerli hizmet anlayışı ile, satış öncesi destek konusunda müşterilerine ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çözümler sunmaktadır. Bilişim sektöründe gelişen ve değişen koşullar doğrultusunda ürün ve hizmet anlamında destek oldukça önemli bir yere sahiptir. Müşteri ve hizmet veren şirket arasında bağ kuran Presales, doğru analizler yaparak altyapı gereksinimlerini belirlemektedir. Satış öncesi destek veren Prolink için en önemli odak noktası, müşteri taleplerini doğru anlamak, ardından ürün tanıtımını yapmak ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Gerektiği noktalarda pazara ürün hakkında bilgilendirici eğitimler düzenleyerek dökümanlar hazırlayabilir.


Satış Öncesi Destek Seçenekleri

  Sertifikalı sistem mühendislerimiz ile birlikte ürün, proje, teknoloji özelinde iş ortaklarımız ve iş ortaklarımızın müşterilerine satış sürecine destek vermek amaçlı düzenlenen toplantılardır.

  Sertifikalı sistem mühendislerimizin, müşteri taleplerini karşılamak üzere, çözümlerimizin fark yaratan teknolojik üstünlüklerini ortaya koymak, taahhüt edilen hizmetleri / özellikleri göstermek için, ürün özelinde yapılan teknik çalışmalardır.

  Özellikle ihale içeren satış süreçlerinde müşteri tarafından tanımlanan, teknik ve idari şartnamelerin incelenerek, ürün / hizmet konumlandırılması sürecidir. Tecrübeli ekibimiz tarafından incelenen şartnameler için, verilecek taahhütler teyit edilir, gerekli olduğu durumlarda değişiklik talep edilerek, takibi yapılır.

  Satış süreçlerinde müşteri beklentilerinin karşılanması ve yerine getirileceğinin taahhüt edilmesi için, doğru ürün / çözüm / hizmetleri konumlandırabilmek üzere, müşteri ortamında yapılan inceleme çalışmalarıdır.

  Sertifikalı ve tecrübeli sistem mühendislerimiz tarafından, müşteri tarafında beklenen ihtiyaçları karşılamak üzere, teklif edilecek ürün / hizmet listesinin rekabet koşulları gözetilerek belirlenmesidir.

  Müşterilerden gelecek taleplere istinaden, eğitim dökümantasyonu, proje dökümantasyonu, ürün özelliklerini belirten standart teknoloji fonksiyonlarını tanıtma amaçlı hazırlanan içeriklerdir.

  Temsil edilen markalarla ilgili, yerel ve global pazar koşullarının incelenerek, olumlu yönde fark yaratacak, teknoloji ve hizmet içeren özelliklerin analizinin yapılarak, iş ortaklarına ve iş ortakları müşterilerine sunulmasıdır.

  İş ortaklarımızın etkin satış süreçlerine katkıda bulunmak üzere, rekabet avantajı sağlayabilmek adına, düzenlenen marka, teknoloji ve satış odaklı eğitimlerdir. Talebe bağlı olarak düzenlenir. Marka yönetimindeki sayfanın aynısı buraya modellenecek, ilave olarak marka seçilebilir bir kutu konulması talep edilecektir.

Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin